لطفا صبر کنید

پایاکار

پایاکار-نیازمندی های استخدامی ایرانیان-استخدام

فوری
کارجو
مهارت شغلی : کارگرساده نگهبان
تهران - تجریش
1397/02/13
فوری
کارجو
مهارت شغلی : کارگرماهرنصاب
تهران - اندیشه
1397/02/02
فوری
کارجو
مهارت شغلی : مهندس عمران -معماری
تهران - تهرانپارس شرقی
1398/04/21
کارجو
مهارت شغلی : سایر استخدام
تهران - شمس آباد
1397/07/28
کارجو
مهارت شغلی : کارگرماهرنقاش
تهران - امام حسین (ع)
1397/05/30
کارجو
مهارت شغلی : تعمیرکارموبایل
تهران - تهرانپارس شرقی
1397/04/21
کارجو
مهارت شغلی : مهندس عمران -معماری
تهران - تهرانپارس شرقی
1397/04/21